DevelopmentHouse no & street nameCompletionPrices from
1 More London Place1 More London Place1 More London Riverside
Southwark Crown CourtSouthwark Crown Court1 English Grounds
92-94 Tooley Street92-94 Tooley Street92-94 Tooley Street
37 Westbourne Terrace37 Westbourne Terrace37 Westbourne Terrace
43 Westbourne Terrace43 Westbourne Terrace43 Westbourne Terrace
63 Westbourne Terrace63 Westbourne Terrace63 Westbourne Terrace
65 Westbourne Terrace65 Westbourne Terrace65 Westbourne Terrace
Urbanora HouseUrbanora House89-91 Wardour Street
116 Wardour Street116 Wardour Street
74 Cadogan Place74 Cadogan Place74 Cadogan Place
94 Horseferry Road94 Horseferry Road94 Horseferry Road
Fry BuildingFry Building75 Horseferry Road
29-33 Monck Street29-33 Monck Street29-33 Monck Street
75 Great Peter Street75 Great Peter Street75 Great Peter Street
Hampden Gurney CE Primary SchoolHampden Gurney CE Primary School13 Nutford Place
7 Bayley Street7 Bayley Street7 Bayley Street
Cruciform BuildingCruciform BuildingGower Street 1906
9 Little Portland Street9 Little Portland Street9 Little Portland Street
10 Little Portland Street10 Little Portland Street10 Little Portland Street
307–311 Regent Street307–311 Regent Street307–311 Regent Street
Explorer’s WharfExplorer’s Wharf42-44 Thomas WharfSpring 2020Help to Buy registered site
18 Ulster Place18 Ulster Place18 Ulster Place
Hughes MansionsHughes MansionsVallance Road
69 Vallance Road69 Vallance Road69 Vallance Road
Stuttle HouseStuttle HouseBuxton Street
10 Quaker Street10 Quaker Street10 Quaker Street
154 Commercial Street154 Commercial Street154 Commercial Street
32 Elder Street32 Elder Street32 Elder Street
Queen's BuildingQueen's Building327 Mile End Road 1887
69-89 Mile End Road69-89 Mile End Road69-89 Mile End Road
59-67 Mile End Road59-67 Mile End Road59-67 Mile End Road
135-137 New Bond Street135-137 New Bond Street135-137 New Bond Street
33 New Bond Street33 New Bond Street33 New Bond Street
148 New Bond Street148 New Bond Street148 New Bond Street
11-13 Pollen Street11-13 Pollen Street11-13 Pollen Street
3 Pollen Street3 Pollen Street3 Pollen Street
Langham HouseLangham House302-308 Regent Street
Remo HouseRemo House310-312 Regent Street
3 Chandos Street3 Chandos Street3 Chandos Street 1780
6 Chandos Street6 Chandos Street6 Chandos Street 1780
16 Mansfield Street16 Mansfield Street16 Mansfield Street
18 Mansfield Street18 Mansfield Street18 Mansfield Street 1773
20 Mansfield Street20 Mansfield Street20 Mansfield Street 1772
Nelson HouseNelson House78 New Cavendish Street
76 New Cavendish Street76 New Cavendish Street76 New Cavendish Street
28-29 Wimpole Street28-29 Wimpole Street28-29 Wimpole Street 1893
Westmoreland MansionsWestmoreland Mansions42 New Cavendish Street
104-112 Marylebone Lane104-112 Marylebone Lane104-112 Marylebone Lane
100 Marylebone Lane100 Marylebone Lane100 Marylebone Lane
96 Marylebone Lane 96 Marylebone Lane 96 Marylebone Lane
Sylvia Young Theatre SchoolSylvia Young Theatre School1 Nutford Place 1924
36-37 Kensington Gardens Square36-37 Kensington Gardens Square36-37 Kensington Gardens Square
34 Kensington Gardens Square34 Kensington Gardens Square34 Kensington Gardens Square
76 Kensington Gardens Square76 Kensington Gardens Square76 Kensington Gardens Square
32 Milner Street32 Milner Street32 Milner Street
81 Cadogan Gardens81 Cadogan Gardens81 Cadogan Gardens
89 Cadogan Gardens89 Cadogan Gardens89 Cadogan Gardens
Hallfield Primary SchoolHallfield Primary SchoolPorchester Terrace
331-335 Whitechapel Road331-335 Whitechapel Road331-335 Whitechapel Road
237-239 Whitechapel Road237-239 Whitechapel Road237-239 Whitechapel Road
179-181 Whitechapel Road179-181 Whitechapel Road179-181 Whitechapel Road
183 Whitechapel Road183 Whitechapel Road183 Whitechapel Road
Elm Park HouseElm Park HouseFulham Road
159 Gloucester Road159 Gloucester Road159 Gloucester Road
99 Gloucester Road99 Gloucester Road99 Gloucester Road
101 Gloucester Road101 Gloucester Road101 Gloucester Road
BEAT NW10BEAT NW10225 Harlesden Road 2019
20 Wardour Street20 Wardour Street20 Wardour Street
52 Wardour Street52 Wardour Street52 Wardour Street
76-88 Wardour Street76-88 Wardour Street76-88 Wardour Street 1908
23-29 New Park Road23-29 New Park Road23-29 New Park Road 2018
33 Broadwick Street33 Broadwick Street31-33 Broadwick Street 2019
31 Carnaby Street31 Carnaby Street31 Carnaby Street
208-222 Regent Street208-222 Regent Street208-222 Regent Street
Maddox HouseMaddox House1 Maddox Street
Foley HouseFoley House12 Maddox Street
14 Maddox Street14 Maddox Street14 Maddox Street
17-19 Maddox Street17-19 Maddox Street17-19 Maddox Street 1954
Mark HouseMark House28-32 Maddox Street
31 Maddox Street31 Maddox Street31 Maddox Street
28-29 St George Street28-29 St George Street28-29 St George Street
46 Maddox Street46 Maddox Street46 Maddox Street
58 Maddox Street58 Maddox Street58 Maddox Street
King HouseKing House51 Maddox Street
126 New Bond Street126 New Bond Street126 New Bond Street
125 New Bond Street125 New Bond Street125 New Bond Street
116-117 New Bond Street116-117 New Bond Street116-117 New Bond Street
10 Brook Street10 Brook Street10 Brook Street
182 St John Street182 St John Street182 St John Street
188-192 St John Street188-192 St John Street188-192 St John Street
Paramount HouseParamount House206-212 St John Street
The ValeThe Vale93 Knollys RoadSpring 2019
25 Rathbone Place25 Rathbone Place25 Rathbone Place
31 Gresse Street31 Gresse Street31 Gresse Street
27 Rathbone Place27 Rathbone Place27 Rathbone Place
23 Rathbone Place23 Rathbone Place23 Rathbone Place
51-52 Rathbone Place51-52 Rathbone Place51-52 Rathbone Place
235-236 Tottenham Court Road235-236 Tottenham Court Road235-236 Tottenham Court Road
12 Bedford Avenue12 Bedford Avenue12 Bedford Avenue
30 Portland Place30 Portland Place30 Portland Place 1780